ALDERNEY SATSER PÅ KARPEFISKE

 Se også vår reiseblogg / see also our travel blog at

Alderney

“Coarse fishing” er et begrep særlig brukt i Storbritania og Irland brukt om fiske av ferskvannsfisk som ikke er det som kalles “game fish”, som laks og ørret.

Markedssjef i lokalregjeringen på kanaløya Alderney, Joanna Parmentier, sier “coarse fishing” er millionindustri i Storbritania, Irland og på kontinentet, og man håper og tror at Alderney kan bli et nytt spennende reisemål for sportsfiskere.

Jonathan Gates har invester 6,000 pund, rundt 57,000 kroner, i karpeprosjektet, der fiskene varierer fra ett til ni kilo i vekt.

Det blir understreket at karpefisket ikke må brukes til “matauk”, men skal baseres på et strengt “catch and release”-prinsipp, der fiskerne må bruke utstyr og kroker spesielt egnet til dette formålet.

#Alderney #By #Ferie #Fisk #Hovedstad #Irland #Kanaløy #Reise #Storbritania