ALDERNEY VIL HA FLERE TURISTER

Se også www.minbestereise.blogg.no

Innbyggerne på den selvstyrte #kanaløya #Alderney blir av lokalregjeringen oppfordret til å melde seg som frivillige #turistguider, og til også gjerne å starte egne virksomheter, for å vise turistene de mest kjente atraksjonene og landemerkene på den populære #ferieøya, kjent for et rolig tempo, vakker natur, og som et paradis for seilere og #seilsporten.

Myndighetene på Alderney satser 100,000 pund, rundt 950,000 kroner, på prosjektet Living Islands, som har som mål å promotere øyas #kulturarv og natur, og at øya skal tiltrekke seg flere besøkende og dermed gi et løft for økonomien, melder Channel Television.

Det to-årige prosjektet innebærer også at man skal gjennomføre en “clean-up” ved 10 historiske #landemerker, blant dem Fort Grosnez. 

-Jeg vil involvere hele lokalsamfunnet, enten ved frivillig innsats, eller ved at folk utnytter de mange forretningsmulighetene som ligger her, sier prosjektleder Martin Batt.

Myndighetene vil hjelpe til med å rydde opp og gjøre i stand #turstier, og folk blir oppfordret til trå til med å plukke søppel og holde øya ren.

Alderney er 7,8 kvadratkilometer stor og har vel 1900 innbyggere, og er den nordligste av kanaløyene, som formelt ikke ligger under #Storbritania, men direkte under den britiske kronen. Dette gjelder også naboøyene #Guernsey, #Jersey og #Sark. Hver øy har utstrakt indre selvstyre med folkevalgt parlament og regjering, eget skattesystem, eget lovverk og eget justisvesen. Storbritania har ansvar for utenriks- og forsvarspolitikken. Kanaløyene er ikke en del av #EU. Øyene ligger rett utenfor kysten av #Normandie i #Frankrike.

Bank- og finans, handel og service, turisme og landbruk er de viktigste næringsveiene.

Les mer på www.visitalderney.com

Lokalregjeringen: www.alderney.gov.gg

 

ALDERNEY SATSER PÅ KARPEFISKE

 Se også vår reiseblogg / see also our travel blog at

Alderney

“Coarse fishing” er et begrep særlig brukt i Storbritania og Irland brukt om fiske av ferskvannsfisk som ikke er det som kalles “game fish”, som laks og ørret.

Markedssjef i lokalregjeringen på kanaløya Alderney, Joanna Parmentier, sier “coarse fishing” er millionindustri i Storbritania, Irland og på kontinentet, og man håper og tror at Alderney kan bli et nytt spennende reisemål for sportsfiskere.

Jonathan Gates har invester 6,000 pund, rundt 57,000 kroner, i karpeprosjektet, der fiskene varierer fra ett til ni kilo i vekt.

Det blir understreket at karpefisket ikke må brukes til “matauk”, men skal baseres på et strengt “catch and release”-prinsipp, der fiskerne må bruke utstyr og kroker spesielt egnet til dette formålet.

#Alderney #By #Ferie #Fisk #Hovedstad #Irland #Kanaløy #Reise #Storbritania